BBT-studie ontginning

Dit BBT-rapport wil binnen de ontginningssector technieken opsporen die de milieu-impact maximaal beperken aan een redelijke prijs. Uitgaande van deze geselecteerde Beste Beschikbare Technieken worden aan de Vlaamse overheid voorstellen geformuleerd met betrekking tot de milieuvergunningsregelgeving en het aanmoedigen van deze technieken via ecologiepremie. De studie richt zich op bedrijven die zand, grind, leem en klei ontginnen. De activiteiten van deze bedrijven worden opgesplitst in de voorbereiding van het terrein, het winnen van de grondstof, het verwerken, classificeren en opslaan van de grondstof en het transport. De belangrijkste milieu-effecten van deze activiteiten zijn de stofemissies en geluidshinder. Daarom wordt in deze sectorstudie bijzondere aandacht besteed aan de compartimenten lucht en geluid.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot december 2004.

De studie als PDF downloaden (1743 Kb)

 

Contact

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

Tools

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op inrichtingen die thuishoren onder  volgende rubriek uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Industriële winning van zand, grind, leem, klei: 18.1

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de link naar bovenstaande rubriek.

Gerelateerde studie