BBT-studie glastuinbouw

Dit BBT-rapport bevat zowel de geïnventariseerde informatie als het BBT-advies over de milieutechnieken die aangewend kunnen worden in de glastuinbouw. De glastuinbouwsector in Vlaanderen staat vooral gekend omwille van het hoge energieverbruik, de luchtemissies en in specifieke situaties de lichthinder. De bestudeerde milieuvriendelijke technieken hebben hoofdzakelijk betrekking op deze drie thema's. De overige milieuthema's die aan bod komen in voorliggende studie zijn water, afvalwater, chemicaliën, afval, bodem, geur, en geluid en trillingen.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot juni 2005.

De studie als PDF downloaden (2,98 MB)

Contact

Bij vragen over deze studie kan u contact opnemen met bbt@vito.be.

Tools 

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

Relevante wetgeving

Er bestaat geen specifieke ‘hoofd’-rubriek voor glastuinbouwbedrijven in Bijlage 1 van Vlarem II. Ondermeer volgende rubrieken kunnen van toepassing zijn:

  • Behandeling van biologisch afval: 2.2.3
  • Lozen of behandelen van afvalwater: 3.4, 3.6
  • Opslagplaatsen voor biociden: 5.3
  • Productie van elektriciteit: 12.1
  • Gebruik van accumulatoren: 12.3
  • Opslag van gassen: 16.7 en 16.8
  • Opslag van gevaarlijke stoffen: 17.3.2, 17.3.3, 17.3.4, 17.3.5, 17.3.6, 17.3.7, 17.3.8
  • Opslag van kunstmest: 28.1 f
  • Vast opgestelde motoren: 31.1
  • Verbrandingsinstallaties, al dan niet met elektriciteitsproductie: 43.1, 43.2, 43.3

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar deze rubrieken.