BBT-studie behandeling van asbesthoudende reststromen

Scope

Deze BBT-studie is gericht op de behandeling van historische asbestvervuiling aanwezig in bepaalde reststromen, zoals bodem- en puinlagen. De focus ligt hierbij op volgende thema's:

  • Analyse van de reinigbaarheidscriteria van asbesthoudende grond- of puin
  • Milieubeschermende maatregelen bij behandeling van asbesthoudende grond- of puin
  • Omgang met asbesthoudende grond- of puin op werven, wanneer de aanwezigheid van asbest wordt vastgesteld tijdens de uitvoeringsfase van bouw- of sloopactiviteiten

In een latere fase kunnen ook het transport van asbesthoudende stromen en methodes voor immobilisatie in beschouwing worden genomen.

 

Deze studie is momenteel in voorbereiding.

Voor de studie werd een begeleidingscomité opgericht met vertegenwoordigers van : OVAM, Departement Omgeving - Afdeling GOP, FOD WASO, VMM, GO4CIRCLE, OVB, VEB, Vlaamse Confederatie Bouw - Grondbank vzw, TRACIMAT (deel werven), CERTIPRO, COPRO

Indien u meer informatie over deze studie wenst, aarzel dan niet om contact op te nemen met bbt@vito.be.

 

Gerelateerd nieuws

Titel Publicatiedatum
Opmaak BBT-studie behandeling van asbesthoudende reststromen 24/04/2019 - 10:26