BBT-conclusies

Een belangrijk nieuw onderdeel van de BREFs (BBT-referentiedocumenten) zijn de BBT-conclusies. Dit zijn de conclusies over de Beste Beschikbare Technieken. Hierin worden onder andere de met de Beste Beschikbare Technieken geassocieerde emissieniveaus en de daarmee verbonden monitoring beschreven. Deze BBT-conclusies worden vastgesteld door een comité van de lidstaten (artikel 75), ze worden vertaald in alle talen van de EU-lidstaten.

Volgens artikel 14 lid 3 van de Richtlijn Industriële Emissies vormen BBT-conclusies de referentie voor de vergunning. In artikel 15 lid 3 staat dat de emissiegrenswaarden in de vergunning niet hoger mogen zijn dan de met BBT geassocieerde emissieniveaus (BAT-AELs) uit de BBT-conclusies. Hier kan slechts onder strikte randvoorwaarden van worden afgeweken (Artikel 15 lid 4).

Binnen een termijn van vier jaar na bekendmaking door de Europese Comissie van de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit van een IPPC-installatie moeten de vergunningvoorwaarden getoetst en zonodig  aangepast worden aan de nieuwe BBT-conclusies, en dient  de installatie aan de nieuwe vergunningsvoorwaarden voldoen (Artikel 21 lid 3 Richtlijn Industriële Emissies).

 

BREF BBT conclusies Datum publicatie VLAREM III
BREF voor de productie van ijzer en staal BBT-conclusies (NL - 1.03 MB) 08/03/2012 Deel 3. hfdst 3.1
BREF voor de glasproducerende industrie BBT-conclusies (NL - 1.4 MB) 08/03/2012 Deel 3. hfdst 3.2
BREF voor leerlooierijen BBT-conclusies (NL - 0.9 MB) 16/02/2013 Deel 3. hfdst 3.3
BREF voor cement, ongebluste kalk en magnesiumoxide BBT-conclusies (NL - 2.03 MB) 09/04/2013 Deel 3. hfdst 3.4
BREF voor de chlooralkaliproducerende industrie  BBT-conclusies (NL - 0.8 MB) 11/12/2013 Deel 3. hfdst 3.5
BREF voor de pulp-en papierindustrie BBT-conclusies (NL - 1.1 MB) 30/09/2014 Deel 3. hfdst 3.6
BREF raffinaderijen BBT-conclusies (NL - 0.7 MB) 28/10/2014 Deel 3. hfdst 3.7
BREF voor de productie van houten plaatmaterialen BBT-conclusies (NL - 0.4 MB) 24/11/2015 Deel 3. hfdst 3.8
BREF voor de behandeling en beheer van afvalwater en afvalgas in de chemiesector BBT-conclusies (NL - 0.7 MB) 09/06/2016 Deel 3. hfdst 3.9
BREF voor de non-ferrometaalindustrie BBT-conclusies (NL - 1.33 MB) 30/06/2016 Deel 3. hfdst 3.10
BREF voor intensieve veeteelt BBT-conclusies (NL - 0.58 MB)

21/02/2017

Deel 3. hfdst 3.11
BREF voor grote stookinstallaties BBT-conclusies (NL - 0.84 MB) 17/08/2017 Deel 3. hfdst 3.12
BREF voor de productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten BBT-conclusies (NL - 9.16 MB) 07/12/2017  
BREF voor afvalbehandeling BBT-conclusies (NL - 9.16 MB) 17/08/2018  
BREF voor afvalverbranding BBT-conclusies (NL - 9.54 MB) 03/12/2019  
BREF voor voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie BBT-conclusies (NL - 0.8  MB) 04/12/2019