BBT bij het uitvoeren van bodemsaneringsprojecten en bij grondreinigingscentra

Dit BBT-rapport bevat de geïnventariseerde informatie en het BBT-advies rond de technieken die ingezet worden bij het uitvoeren van bodemsaneringsprojecten en in grondreinigingscentra.  De studie evalueert de milieu-impact van de verschillende gebruikte saneringstechnieken, on-site en off-site, en de ingezette maatregelen om deze milieubelasting te beperken. De effectiviteit van de saneringstechnieken op zich wordt dus niet nagegaan. De beschreven milieuvriendelijke technieken hebben hoofdzakelijk betrekking op twee thema’s:luchtzuivering en grondwaterzuivering. Op basis van de BBT-selectie worden suggesties gedaan om de bestaande milieuregelgeving voor de sector te concretiseren en aan te vullen.

De gegevens uit deze studie zijn geactualiseerd tot 2006.

De studie als PDF downloaden (2,98 MB)
 

Contact 

Bij vragen over deze studie kan u mailen naar bbt@vito.be.

 

Tools 

De technieken uit deze en andere BBT-studies doorzoeken via de BBT-databank.

BOSS is een beslisondersteunend systeem dat kan helpen bij een eerste screening van mogelijke technieken om een bodemverontreiniging te saneren. Het BOSS heeft niet als doel om automatisch op basis van de ingegeven data dè Beste Beschikbare saneringstechniek voor te stellen maar wel om een aantal mogelijke saneringstechnieken te selecteren, waaruit de expert dan eventueel de Beste Beschikbare Techniek kan selecteren.

Relevante wetgeving

Deze studie richt zich in hoofdzaak op activiteiten die thuishoren onder een of een combinatie van volgende rubrieken uit Bijlage 1 van Vlarem II:

  • Opslaan en behandelen van verontreinigde grond: 2.2.1 d en e, 2.2.2 f en g, 2.2.5 e en f
  • Tussentijdse opslag van uitgegraven bodem: 61

Andere relevante milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar deze rubrieken.

Gerelateerde studie