BBT - Beperkingen

De lijsten met BBT zijn een hulpmiddel om snel uw weg te vinden in de Vito BBT-studies en de BREFs. Ze kunnen deze studies echter niet vervangen en voor de correcte interpretaties dienen steeds de originele documenten geconsulteerd te worden.

De vermelde BBT gelden voor de aangegeven bedrijfstakken of groep van activiteiten. Bedrijven binnen een sector kunnen echter van elkaar verschillen zodat vaak moet worden bekeken of de “sectorale” BBT ook daadwerkelijk de “beste” techniek is voor het betrokken bedrijf. In bepaalde gevallen zal hiervoor een bijkomende bedrijfsspecifieke studie moeten uitgevoerd worden.

Alhoewel al het mogelijke gedaan is om accuraatheid van de databank te waarborgen zijn fouten niet uit te sluiten en kunnen de auteurs, Vito en/of het Vlaams gewest niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen bij gebruik van het systeem.

Eventuele opmerkingen en fouten kunnen gemeld worden bij bbt@vito.be.