09/03/2018

Wijziging VLAREM II en III

Terug naar artikeloverzicht
 
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief titel II en titel III van het VLAREM. Door de wijziging worden de BBT-conclusies van de BREF's (BAT reference documents) voor de gemeenschappelijke behandeling en beheer van afvalwaterstromen en afgasstromen in de chemiesector, de non-ferrometaalindustrie en de intensieve pluimvee- of varkenshouderij toegevoegd aan titel III van het VLAREM. BBT staat voor de beste beschikbare technieken en organisatorische maatregelen die het best scoren op milieugebied, onder technisch en economisch haalbare omstandigheden (BAT staat voor Best available techniques).  
 
Bijlagen
VLAREM III - nota VLAREM III - bijlage
VLAREM III - BVR VLAREM III - advies

 

Bron: Vlaanderen.be - Beslissingen Ministerraad 9 maart 2018