13/12/2016

Voorstudies 'Preventie bodemverontreiniging' en 'Hinder bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden' beschikbaar

Terug naar artikeloverzicht

In 2016 werkte het BBT-kenniscentrum 2 zogenaamde voorstudies uit.

Een eerste voorstudie handelt over preventie van bodemverontreiniging, een tweede over hinder bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerken. Het doel van de voorstudies is enerzijds te onderzoeken of er een draagvlak bestaat of kan gecreëerd worden bij de diverse betrokkenen (overheid, sector) voor het uitvoeren van een BBT-studie. Anderzijds wordt een voorstel voor scope en focus van een eventuele BBT-studie uitgewerkt. De resultaten van de voorstudies worden gebruikt om het programma voor BBT-studies 2017 en later uit te werken. De voorstudies zijn hier te raadplegen.