04/07/2019

Voorkomen is beter dan genezen, dit geldt ook voor bodemverontreiniging!

bodem
Terug naar artikeloverzicht

De OVAM blijft werken rond preventie van nieuwe bodemverontreiniging. Als bodemsaneringsdeskundige bent u hiervoor een belangrijke partner.

In de huidige standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek moet de bodemsaneringsdeskundige voor actieve exploitaties aanbevelingen opnemen om nieuwe bodemverontreiniging te vermijden. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van al dan niet nog gebruikte opslagtanks.

De deskundige formuleert deze aanbevelingen zo concreet en specifiek mogelijk in het besluit van het oriënterend bodemonderzoek. Deze aanbevelingen betekenen ook een meerwaarde voor de opdrachtgever.

De OVAM controleert dit bij de administratieve beoordeling van het oriënterend bodemonderzoek.

Meer info

 
Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid