Voltooiing Gemeentelijke Inventaris komt in zicht

Gepubliceerd op 13/10/2017

Door ons rijke industriële verleden liggen in Vlaanderen nog talloze verontreinigde gronden. Tegen 2036 willen we voor alle historische bodemverontreinigingen minstens de sanering opstarten. Een inventaris van mogelijk verontreinigde gronden is daarvoor de eerste voorwaarde. De gemeenten zijn goed op weg om tegen eind 2017 hun inventaris van risicogronden te vervolledigen.

Gezonde leefomgeving voor toekomstige generatie

Een propere bodem om op te wonen, te leven, te werken en te spelen, dat willen we allemaal. Daarom zet de OVAM zich in om bodemverontreiniging in Vlaanderen te voorkomen en aan te pakken. Een goede samenwerking met de gemeenten is daarvoor cruciaal. Zij inventariseren mogelijk verontreinigde gronden en wij voorzien gepaste maatregelen en instrumenten. De gemeenten hebben al serieuze inspanningen geleverd om hun inventaris van risicogronden op te bouwen. De volledige Gemeentelijke Inventaris moet eind 2017 afgerond zijn. Deze kaart toont de stand van zaken.

Sinds 2015 zetten we externe expertenteams in voor specifiek advies op maat. Samen met de gemeente gaan we na wat de meest praktische oplossing is om de gevraagde informatie tijdig via het webloket uit te wisselen. Via de inzet van die externe experts hebben we inmiddels bij 262 gemeenten een plan op maat geleverd om de inventaris te vervolledigen. 

Sprint naar de eindmeet

De meeste gemeenten moeten nog een deel van de door de experts geïnventariseerde risicogronden nader lokaliseren. Dat liep dit jaar vertraging op vanwege het extra werk voor de start van het omgevingsloket. Recent zagen we opnieuw vooruitgang: intussen hebben 306 gemeenten risicogronden binnen hun gemeentegrenzen met ons uitgewisseld. Het Grondeninformatieregister (GIR) bevat nu gegevens van meer dan 150 000 kadastrale percelen met VLAREBO-rubrieken. In totaal hebben 191 gemeenten bevestigd de inventaris van risicogronden volledig te hebben uitgewisseld via het webloket. De overige gemeenten adviseren we om de nadere lokalisatie zo snel mogelijk af te ronden.

Correcte bodemattesten

Dankzij de gegevens van de gemeenten kennen we de risicogronden waar eventueel nog een bodemonderzoek moet gebeuren. De informatie in de Gemeentelijke Inventaris vormt bovendien de basis voor het afleveren van correcte bodemattesten. Op die manier worden kandidaat-kopers goed geïnformeerd over eventuele risico’s.

De veelgestelde vragen over de geïnventariseerde risicogronden zijn hier gebundeld. Voor meer informatie kunt u ook mailen naar inventarisatie@ovam.be. Wij helpen u graag verder.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid