Vlaming sorteert steeds beter

Gepubliceerd op 28/11/2008

Hilde Crevits, Vlaams minister voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, stelt op basis van de inventarisatie van de huishoudelijke afvalstoffen door de OVAM vast dat in 2007 maar liefst 72% van ons huishoudelijk afval (400 kg per inwoner) selectief werd ingezameld met het oog op hergebruik, recyclage of composteren. Nog meer dan in andere jaren heeft de Vlaming zich dus in 2007 overtroffen inzake afval sorteren.

Hilde Crevits, Vlaams minister voor Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, stelt op basis van de inventarisatie van de huishoudelijke afvalstoffen door de OVAM vast dat in 2007 maar liefst 72% van ons huishoudelijk afval (400 kg per inwoner) selectief werd ingezameld met het oog op hergebruik, recyclage of composteren. Nog meer dan in andere jaren heeft de Vlaming zich dus in 2007 overtroffen inzake afval sorteren. Per Vlaming werd in 2007 gemiddeld 555 kg huishoudelijk afval ingezameld. Dit ligt onder de lange termijndoelstelling van 560 kilogram per inwoner. Ten opzichte van 2006 is dit wel een toename met 19 kg per inwoner.

17 kg meer gesorteerd!

De totale hoeveelheid huishoudelijke afvalstoffen ingezameld in 2007 bedroeg 3.420.203 ton of 555 kg per inwoner. In vergelijking met 2006 betekent dit:

  • een toename met 4,1% (of 135.790 ton)
  • of een toename met 19 kg per inwoner.

Deze toename wordt deels verklaard door:

  • een groeiende bevolking: + 0,72% in 2007
  • en een sterke toename in de consumptie: het BBP voor het Vlaamse Gewest steeg in 2007 met 2,5%.

Minister Hilde Crevits: "Ondanks de toename van de globale hoeveelheid huishoudelijke afval met 19 kg per inwoner werd er per kop ook 17 kg meer selectief ingezameld. Niet minder dan 72% van ons huishoudelijk afval (400 kg per inwoner) werd in 2007 selectief ingezameld. Steeds beter uitgeruste gemeentelijke containerparken spelen hierin een belangrijke rol. Ondanks een verdere doorvoering van het principe 'de vervuiler betaalt' worden steeds meer afvalstoffen correct en selectief ingezameld."

De sterkste toename is op het vlak van de selectieve inzameling van:

  • groenafval: + 32.119 ton t.o.v. 2006;
  • bouw- en sloopafval: + 26.906 ton (waarvan 8.041 ton hechtgebonden asbestcementafval);
  • houtafval: + 21.946 ton;
  • afgedankte elektrische en elektronische apparaten: + 9.403 ton.

De hoeveelheid restafval steeg met 2,1 kg van 153,5 kg naar 155,6 kg per inwoner in 2007. Deze lichte toename wordt vooral veroorzaakt door een toename van het huisvuil, terwijl de hoeveelheden grofvuil en gemeentevuil ongeveer stabiel bleven. De lange termijndoelstelling voor de gemiddelde restafvalproductie in het Vlaamse Gewest (gemiddeld 150 kg per inwoner in 2007) werd net niet bereikt.

Volledig persbericht (PDF)

Resultaten restafval per inwoner 2007 (PDF)

Bron : Persmededeling van het kabinet van Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur