13/11/2020

Vlaanderen wil digitale watermeters uitrollen tegen eind 2030

kraantjeswater_0
Terug naar artikeloverzicht

De Vlaamse Regering wil tegen eind 2030 de digitale watermeter uitrollen over heel Vlaanderen. Digitale watermeters laten toe lekverliezen gemakkelijker op te sporen, maken fysieke meteropnames overbodig en zorgen ervoor dat klanten hun drinkwaterverbruik beter kunnen monitoren. “Het moet voor mensen duidelijker zijn wat hun werkelijke verbruik is en het wordt tijd dat we voluit de kaart van de digitalisering trekken”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.

Vlaanderen bereidt zich volop voor op een algemene uitrol van de digitale watermeter via de drinkwaterbedrijven. In het Vlaams regeerakkoord werd de digitale watermeter al als speerpunt naar voren geschoven, onder meer om het risico op energie-armoede te verminderen. De voordelen van een digitale watermeter zijn echter ruimer dan dat.

Beter zicht op eigen waterverbruik

Lekken in leidingen bij de particulier én lekverliezen in de drinkwaterleidingen kunnen makkelijker opgespoord worden. Daarnaast wordt fysieke opname van meterstanden overbodig, waardoor ook foutieve opnames tot het verleden zullen behoren. Met een digitale watermeter wordt het bovendien makkelijker en overzichtelijker om het drinkwaterverbruik te monitoren, zowel voor particulieren als voor drinkwatermaatschappijen. Daardoor hebben ze ook beter zicht op de impact van een wijziging in hun gedrag op hun waterverbruik, wat een stimulans kan zijn om minder te verbruiken.

Kwaliteit drinkwater continu meten

Het decreet maakt het ook mogelijk dat een drinkwaterbedrijf kan opteren om een deel van de meters uit te rusten met meetapparatuur, zodat ook de kwaliteit van het geleverde drinkwater bij de klant thuis continu, vanop afstand kan opgevolgd worden.

“Het opzet is om de digitale watermeter uit te rollen in heel Vlaanderen tegen eind 2030. Daarbij wordt maximaal ingezet op gezamenlijke uitrol met de digitale energiemeter”, zegt minister Demir.

Het decreet regelt enkel de wijze waarop drinkwatermaatschappijen de uitrol mogen aanpakken en voorziet geenszins in een wijziging van de tarieven voor de verbruikers. De beslissing wordt nu voorgelegd aan de adviesraden en de Raad van State.

 

 

Bron: Zuhal Demir - Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme