Vlaanderen investeert volgend jaar 248 miljoen euro in gemeentelijke rioleringswerken

Gepubliceerd op 20/12/2013

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke SCHAUVLIEGE heeft de Vlaamse Regering ingestemd met een aantal initiatieven om de investeringen voor waterzuivering op te voeren. Zo werden de jaarlijkse subsidies voor gemeentelijke rioleringswerken nog eens opgetrokken met 8,5 miljoen uit het competitiviteitspact. Dat brengt de totaalsubsidie per jaar op 138 miljoen euro, het hoogste bedrag ooit sinds de start van het subsidiebesluit in 1996. Samen met het jaarlijks budget van Aquafin voor de gemeenten van 100 miljoen en de extra subsidie aan de gemeenten van 10 miljoen investeert minister Schauvliege voor 2014 in totaal 248 miljoen euro in de gemeenten.

Extra 8,5 miljoen euro uit Competitiviteitspact

Deze legislatuur schommelde de subsidiëring voor gemeentelijke rioleringswerken gemiddeld rond 110 miljoen euro per jaar. Bij de begrotingsopmaak 2014 werden deze middelen substantieel verhoogd tot 129,5 miljoen euro. Daar komt nu, in het kader van het Competitiviteitspact, nog eens 8,5 miljoen bovenop. Dit brengt het totaal op 138 miljoen euro of een stijging met 25 procent.

Vlaams minister Joke Schauvliege: “Dit is het hoogste bedrag ooit sinds de start in 1996 van het subsidiebesluit voor de aanleg van gemeentelijke rioleringen. Voor de periode 2009-2014 besteden we in totaal ongeveer 688 miljoen euro aan subsidies voor gemeenten. Dat stemt overeen met 786 gemeentelijke projecten of 1.500 km rioleringen.”

Vorige week werd al bekendgemaakt dat de gemeenten volgend jaar extra 10 miljoen euro krijgen voor hun lokaal waterbeleid. Het gaat om een nieuw subsidiekanaal voor de herwaardering van grachten, de bevordering van infiltratie, de herinrichting van een waterloop en het onderhoud van rioleringen. Die acties passen in het Maatregelpakket 13 ‘Inhoudelijke steun aan lokale overheden door de Vlaamse overheid’ van het Vlaamse Milieubeleidsplan 2011-2015’.

Half miljard euro voor Aquafin

Met de goedkeuring van het optimalisatieprogramma 2015 vandaag heeft de Vlaamse Regering voor deze legislatuur in totaal vijf investeringsprogramma’s voor de uitbouw en optimalisatie van de gewestelijke infrastructuur aan Aquafin opgedragen. Het gaat om niet minder dan 1,25 miljard euro voor een totaal van 810 projecten, eveneens een recordaantal. Specifiek voor de gemeenten zit in dit pakket een half miljard euro aan projecten van het lokaal pact. Met deze projecten neemt de nv Aquafin een groter aandeel van de kosten voor de rioleringsinspanning van de gemeenten op zich.

In het kader van het Competitiviteitspact heeft de Vlaamse Regering van 6 december 2013 bovendien de inspanning van het Vlaamse Gewest voor de gemeenten via het lokaal pact met vijf keer jaarlijks 100 miljoen euro verlengd. Deze projecten worden opgenomen in de optimalisatieprogramma’s 2017 tot en met 2021.

Omzendbrief

De gemeenten krijgen ook een omzendbrief in de bus die verduidelijkt hoe de gemeentelijke rioolbeheerders de gemeentelijke saneringsbijdrage en de gemeentelijke saneringsvergoeding kunnen aanwenden om te investeren in de uitbouw en een duurzaam onderhoud en beheer van het gemeentelijk rioleringsnetwerk.

Vlaams minister Joke Schauvliege: “Dit is een ongeziene injectie voor de gemeenten om hun hoge noden voor hun rioleringen te helpen lenigen. Deze Vlaamse regering toont hiermee ook de hand te houden aan de ambitieuze Europese doelstellingen op het vlak van waterkwaliteit.”

Bron : Persmededeling van de Vlaamse Regering