Vlaanderen circulair zoekt proefwerven

Gepubliceerd op 25/04/2019

De volgende generaties hebben recht om in een gezonde en welvarende wereld te leven. Daarom moeten we onze economische welvaart en groei ontkoppelen van de milieu-impact en de steeds groeiende grondstofbehoefte van onze huidige economie. Dit kan via een transitie naar een circulaire economie. Daarbij vervangen we het gebruik van primaire delfstoffen zoveel mogelijk door hergebruik van bestaande materialen en recyclage van grondstoffen die vrijkomen bij sloop- en afbraakwerken uit het bestaande patrimonium van gebouwen. Dit is ‘Urban Mining’. Vlaanderen Circulair wil de bouwsector stimuleren om aan de slag te gaan rond circulair bouwen.

De OVAM en Vlaanderen Circulair hebben een onderzoeksgroep aangeduid om met actiegericht onderzoek en concrete experimenten de kosten en baten, diverse knelpunten én hefbomen van het circulair bouwen in beeld te krijgen. In een eerste fase is dit vooral gericht op het ‘Urban Mining’.

Op zoek naar 5X5 werven

De oproep ‘Urban Mining op proefwerven in de stad: 5X5 werven’ wil hieraan bijdragen. Door metingen en experimenten op proefwerven, gekoppeld aan hun analyse en bespreking met stakeholders willen we onderbouwde, werkbare oplossingen en antwoorden aanreiken.

Meer info?

www.vlaanderen-circulair.be/nl/werfoproep

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid