Vlaanderen bereidt zich voor op Industrie 4.0

Gepubliceerd op 24/02/2017

Nieuwe technologieën en digitalisering zullen in de toekomst nog meer overheersend zijn in de industrie en leiden tot slimme productie, slimme diensten, slimme goederen en slimme logistiek. Industrie 4.0 zoals het heet, heeft een grote impact op onze ondernemingen, hun businessmodellen en hun personeel. Om zich optimaal voor te bereiden en de bedrijven te ondersteunen, werkte de Vlaamse Regering vijf concrete actielijnen uit.

Industrie 4.0 is een industrie die maximaal gebruik maakt van nieuwe technologie, vooral op vlak van digitalisering. Het internet verbindt alles met elkaar, waardoor het cruciaal wordt om grote hoeveelheden data snel te verwerken. Die connectiviteit en permanente uitwisseling van informatie laat het toe om productie en diensten veel meer in interactie met de klanten te organiseren. Uit een bevraging uitgevoerd door PWC bij 2.000 bedrijven in 26 landen, blijkt door de toenemende digitalisering een omzetstijging van 2.9% per jaar en een vermindering van de kosten met 3.6% per jaar verwacht kan worden, en dit gedurende de komende 5 jaar. Zelfs als maar de helft van deze verwachtingen effectief gerealiseerd worden, zal dit de industrieën ingrijpend veranderen.

Vlaams minister van Economie Philippe Muyters: “Die evolutie is vandaag al bezig en heeft niet alleen een invloed op de manier van produceren in onze bedrijven. Maar evengoed zullen businessmodellen of personeelsinzet en -organisatie beïnvloed worden. We moeten daar ook niet bang van zijn. Vlaanderen heeft enorm veel kennis en knowhow. Als we die slim en snel genoeg inzetten en delen, kunnen we van de Industrie 4.0 een enorme troef maken voor waarde-creatie. Met de overheid zullen we onze bedrijven daar heel concreet in ondersteunen via proeftuinen en demonstraties.”

De Vlaamse Regering schuift vijf concrete actielijnen naar voor:
- kennisopbouw Industrie 4.0 en informatiedeling met bedrijven en brede publiek
- onderzoek naar technische oplossingen, businessmodellen en invloed op werk
- ondersteuning ondernemingen bij toepassingen
- bijwerken omgevingsfactoren, met een focus op skills en competenties
- koppeling met Europa en de wereld

Vlaams minister-president Geert Bourgeois ziet in Industrie 4.0 een speerpunt van zijn Visie 2050: "We bereiden ons volop voor om als gespecialiseerde kennis - en maakeconomie een sterke positie te kunnen innemen in de nieuwe mondiale economie. Innovatie is daarbij een sleutelwoord: we moeten ernaar streven koploper te zijn in nieuwe productietechnologieën en concepten, zoals het internet der dingen, 3D-printen, artificiële intelligentie, robotica, nanotechnologie enz. De veranderingen in de economische sector zijn zo ingrijpend, dat voor alle bedrijven, sectoren en instellingen hetzelfde geldt: wie zich niet op tijd aanpast, wordt genadeloos afgestraft. Zo'n langetermijndenken is precies wat Vlaanderen beoogt met Visie 2050, als antwoord op de uitdagingen van de toekomst en als weg naar kansen voor de toekomst."

De vraag naar duurzaamheid is naast bijvoorbeeld efficiëntie en de snelle levering van geïndividualiseerde producten een van de drijvende krachten achter de industriële transformatie. Vanuit het standpunt van de ondernemingen is deze transitie dan ook nauw verbonden met de overstap naar een circulaire economie. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege: “Industrie 4.0 zal ondersteuning bieden aan de transitie naar een circulaire economie. Vlaanderen staat nu al aan de top inzake het sluiten van de materiaalkringlopen. De verdere overgang naar een circulaire economie zal ervoor zorgen dat Vlaanderen welvaart en welzijn  creëert op een slimme, innovatieve en duurzame wijze, waarin iedereen meetelt.”

 

Bron: Persbericht Joke Schauvliege, Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur