05/01/2018

Vlaamse regering keurt ‘supercap’ voor elektro-intensieve bedrijven goed

Terug naar artikeloverzicht

 

Elektriciteitsverbruikers betalen een verplichte groenestroombijdrage die wordt berekend op basis van hun afgenomen hoeveelheid elektriciteit. Bij elektro-intensieve bedrijven loopt het bedrag erg hoog op gezien zij een zeer hoog verbruik hebben, daardoor levert hun hoge elektriciteitsfactuur een concurrentieel nadeel op ten opzichte van bedrijven in de buurlanden. De Vlaamse regering heeft een nieuw systeem goedgekeurd om de concurrentiepositie van de bedrijven op dat punt niet in het gedrang te brengen. Voortaan kunnen de elektro-intensieve bedrijven er ook voor kiezen om een bedrag, ter waarde van 4 of 0,5 procent van hun bruto toegevoegde waarde aan het BBP, rechtstreeks in het Energiefonds te storten. Minister van Energie Tommelein: ‘De Vlaamse regering doet er alles aan om de concurrentiepositie van de Vlaamse elektro-intensieve bedrijven te bewaken. We passen een korting toe op de elektriciteitsfactuur, in ruil voor een rechtstreekse bijdrage aan het Energiefonds.’

Elektro-intensieve bedrijven zijn bedrijven waarbij de energiekost een aanzienlijk percentage (3% of meer) van de productiewaarde uitmaakt. De Europese Commissie bepaalt welke bedrijven als elektro-intensief worden beschouwd. Bij sommige bedrijven loopt de energiekost op tot zelfs boven de 20 %. De hoge elektriciteitsfactuur vormt voor vele bedrijven een concurrentienadeel ten opzichte van de ons omringende landen. Verschillende Europese lidstaten kennen daarom kortingen toe, uiteraard binnen de krijtlijnen van de Europese staatssteunregels.  

De Vlaamse overheid gaf tot nu al een procentuele vrijstelling op de quotumverplichting voor groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten. Via een wijziging van het Energiebesluit kunnen de meest elektro-intensieve bedrijven voortaan aanspraak maken op een ander kortingssysteem. Indien ze hiervoor kiezen storten ze dan – afhankelijk van hun elektriciteitsintensiteit – 4 procent of 0,5 procent van de bruto toegevoegde waarde van het bedrijf in het Energiefonds. Voor elektro-intensieve ondernemingen met een elektriciteitsintensiteit van ten minste 20% kunnen lidstaten het totale verschuldigde bedrag beperken tot 0,5% van de bruto toegevoegde waarde van de betrokken onderneming. Het bedrag kan gaan van 15 000 tot 2 miljoen euro (of meer).

Bedrijven uit allerhande elektro-intensieve sectoren komen in aanmerking voor het nieuwe ondersteuningssysteem. Het gaat dan om sectoren zoals bijvoorbeeld de petrochemische of metaalverwerkende sector, de voedingssector en de autosector.

Minister van Energie Tommelein: ‘Het nieuwe ondersteuningssysteem houdt tegelijk rekening met de Europese ondersteuningsregels en de concurrentiepositie van de bedrijven. Door hun rechtstreekse bijdrage aan het Energiefonds, blijven deze bedrijven toch hun verplichtingen in financieringssteun voor hernieuwbare energie nakomen.’ 

 

Bron: © Bart Tommelein - www.tommelein.com