Verplicht onderhoud verwarmingsinstallatie verhoogt veiligheid en beperkt verbruik

Gepubliceerd op 20/10/2015

Wie beschikt over centrale verwarming is wettelijk verplicht zijn verwarmingstoestel regelmatig te laten nakijken door een erkende technicus. Dit houdt trouwens heel wat voordelen in, zoals een veiligere en zuinigere werking van het verwarmingstoestel. Om dit alles in de kijker te zetten, lanceert het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie dit najaar de campagne Veilig Verwarmen, waarbij veiligheid centraal staat (www.veiligverwarmen.be).

Uit het jaarverslag van het Antigifcentrum blijkt dat er in 2014 387 CO-incidenten door slecht werkende verwarmingsinstallaties geregistreerd werden , met 841 slachtoffers, waarvan 22 overlijdens. Een regelmatig onderhoud door een erkende technicus kan ongevallen voorkomen.
Er zijn drie verplichtingen voor wie zijn woning verwarmt met centrale verwarming: keuring voor eerste gebruik, periodiek onderhoud (jaarlijks voor stookolie, tweejaarlijks voor gas) en de verwarmingsaudit (advies energiebesparing, elke vijf jaar samen met het onderhoud). Een onderzoek van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie toont aan dat 9 op de 10 Vlamingen het verplichte periodieke onderhoud kent. 7 op de 10 Vlamingen weten dat ze een centraal verwarmingstoestel voor de eerste ingebruikname moeten laten keuren. De verwarmingsaudit is echter veel minder gekend: slechts 1 op de 5 Vlamingen kent deze wettelijke verplichting.

Het verplichte onderhoud ook effectief laten uitvoeren door een erkende technicus biedt heel wat voordelen: het risico op CO-vergiftiging of schouwbrand wordt kleiner, er wordt bespaard op brandstof en de verwarmingskosten verminderen. Bovendien worden onverwachte en hoge herstellingskosten vermeden en wordt een bijdrage geleverd aan het milieu doordat het toestel minder CO2, fijn stof en andere schadelijke stoffen uitstoot.
Voor al deze verplichtingen moet men beroep doen op een erkende technicus gasvormige of vloeibare brandstof, afhankelijk van de brandstof waarmee wordt verwarmd. Zij hebben een specifieke opleiding gevolgd en beschikken dus over de noodzakelijke kennis. Bovendien worden er door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie regelmatig kwaliteitscontroles uitgevoerd op het werk van deze erkende technici.

Meer informatie over de regelgeving is te vinden op http://www.veiligverwarmen.be/, waar men met de Verwarmingswegwijzer in enkele eenvoudige stappen een gepersonaliseerd overzicht kan krijgen van de verplichtingen. Op de interactieve kaart vindt men snel een erkende technicus in de buurt.

Bron: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie