19/01/2021

Verkorte onderzoeksstrategie enkel in uitzonderlijke gevallen!

vrachtwagen-kieper-zand-shutterstock_vier
Terug naar artikeloverzicht

Pas de verkorte onderzoeksstrategie bij een stortplaats in een oriënterend bodemonderzoek enkel in uitzonderlijke gevallen toe!

De aanname voor het gebruik van strategie 9 voor stortplaatsen is dat:

  • zekerheid bestaat dat de betrokken eigenaar vrijgesteld kan worden van de uitvoering van een beschrijvend bodemonderzoek en eventuele sanering;
  • de conclusie van het oriënterend bodemonderzoek zal luiden dat een beschrijvend bodemonderzoek nodig is.

De huidige versie van de standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek vermeldt het toepassingsgebied voor strategie 9 als volgt:

verkorte_onderzoeksstrategie

Deze uitzonderingsprocedure werd destijds als strategie 2bis in de standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek opgenomen. Dit om particuliere eigenaars van een grond die deel uitmaakt van een stortplaats, zonder uitgebreid onderzoek, te kunnen vrijstellen van saneringsplicht na het oriënterend bodemonderzoek. Zo kan een eigenaar overdragen zonder de hoge kosten te moeten maken die in principe voor een stortplaatsonderzoek nodig zijn.

De OVAM stelde het voorbije jaar vast dat sommige deskundigen het toepassingsgebied van deze procedure ruimer interpreteren dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit zorgt voor problemen als de eigenaar niet vrijgesteld wordt van saneringsplicht.

Het beperkt onderzoek dat in kader van deze strategie 9 gevraagd wordt, bemoeilijkt in dergelijke gevallen een oordeelkundige beoordeling van de vrijstellingsvoorwaarden als betrokkene de niet-vrijstelling door de OVAM gaat betwisten. Het kan niet de bedoeling zijn dat een eigenaar of gebruiker op basis van een via strategie 9 uitgevoerd OBO in beroep toch vrijgesteld zou kunnen worden van het beschrijvend bodemonderzoek voor een stortplaats.

Aandachtspunten bij toepassing van de uitzonderingsprocedure

We gaan uit van volgende aannames bij toepassing van de verkorte onderzoeksstrategie 9:

  • De eigenaar of gebruiker voldoet aan de vrijstellingsvoorwaarden voor saneringsplicht voor de stortplaatsparameters.
  • Er moet sowieso voor de stortplaatsparameters een beschrijvend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Hierbij kan de stortplaats meer in detail worden onderzocht.

Deze bijkomende duiding zal ook toegevoegd worden aan de Leidraad bij de standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek.

 

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid