Uw mening over het ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering

Gepubliceerd op 12/02/2014

Van 17 februari 2014 tot en met 18 april 2014 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering.

De klimaatverandering is een belangrijke inzet geworden en vraagt dringend actie op 2 niveaus: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (mitigatie) en beperking van de impact van de klimaatverandering (adaptatie).

De huidige en toekomstige klimaatveranderingen zullen vele sectoren treffen. We moeten ons voorbereiden op die veranderingen en ons aanpassen om de negatieve impact van de klimaatverandering zo klein mogelijk te houden en eventuele opportuniteiten maximaal te kunnen benutten.
De federale overheid beschikt over een waaier aan bevoegdheden en mogelijkheden in verschillende sectoren (transport, economie, energie, mariene milieu, onderzoek, gezondheid, ontwikkelingssamenwerking, internationale veiligheid, crisisbeheer bij natuurrampen,  landbouw) om actie te ondernemen op het vlak van adaptatie.

Het ontwerp Federaal Plan Adaptatie aan klimaatverandering wendt deze mogelijkheden aan om een gecoördineerd adaptatiebeleid te voeren op federaal niveau.

Meer informatie vindt u vanaf 17 februari 2014 op www.klimaat.be