Update Codextrein

Gepubliceerd op 01/12/2017

Het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (ook Codextrein genaamd) werd op 29 november 2017 aangenomen door het Vlaams Parlement. De tekst wordt nu naar de Vlaamse regering gestuurd voor bekrachtiging en afkondiging. 

Informatie rond de inwerkingtreding volgt zodra hierover duidelijkheid is. Meer info vindt u op de site van het Vlaams Parlement.

De tekst zoals aanvaard door de plenaire vergadering is hier beschikbaar.

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid