Uitdoofbeleid opgestart voor woningen ivm nabijgelegen Sevesobedrijf

Gepubliceerd op 21/04/2006

Op voorstel van minister Kris Peeters

De Vlaamse Regering voorziet de nodige middelen bij de Vlaamse Landmaatschappij om het uitdoofbeleid op te starten voor de woningen van het gehucht Overdam (grootstedelijk gebied Gent-Evergem) waarbij de woonfunctie ten laatste in 2015 moet beindigd zijn. De afstand tussen een aantal woningen in bedoelde wijk en het nabijgelegen Sevesobedrijf EOC Latex Division 2 is namelijk te klein, rekening houdend met een realistisch uitbreidingsscenario, en dus in strijd met de Seveso II-richtlijn. Vanaf 2015 zal de Vlaamse Regering overgaan tot onteigening voor algemeen nut.
Parallel wordt voorgesteld het sociaal begeleidingsplan voor de inwoners van de Gentse Kanaalzone uit te breiden naar de inwoners van de wijk Overdam. De nabestemming van de te verwerven gebieden is bosgebied of gebied voor natuurontwikkelng.

Bron: persdienst Vlaamse regering

___________________________________

Extra info :