21/03/2018

Uitbreiding "Tools" op EMIS

Terug naar artikeloverzicht

Om milieuprofessionals een platform aan te bieden met een overzicht van relevante tools binnen verschillende thema’s werd de pagina “Tools” onder handen genomen.

Hieronder staan nu ruim 100 willekeurig gerangschikte tools die volgens thema, sector en/of milieuaspect kunnen worden opgesplitst. Elke tool is voorzien van extra informatie en een doorverwijzing naar de pagina van de tool zelf.

Let wel: VITO is niet verantwoordelijk voor de uitkomst van deze tools, daar het niet altijd op de hoogte is van de aannames, berekeningen en benaderingen die achter de tools zitten. Resultaten kunnen bijgevolg louter indicatief zijn en dus niet geschikt voor een wetenschappelijke en rationele benadering van milieuvraagstukken.

Ziet u graag uw milieutool(s) daartussen staan? Dat kan!
Op de pagina is een veld voorzien om tools toe te voegen, evenals een link voor suggesties en/of opmerkingen.