28/11/2016

UGent tekent 2 overeenkomsten rond waterzuivering op staatsmissie in Nederland

Terug naar artikeloverzicht

Een delegatie, aangevoerd door rector Anne De Paepe, neemt momenteel deel aan de Staatsmissie naar Nederland. De UGent sluit er twee overeenkomsten met Nederlandse partners rond afvalwaterzuivering en –hergebruik.

1. Leerstoel UGent-Evides voor onderzoek rond watertechnologie

Geen leven zonder water. Daarom werken de UGent en Evides Industriewater B.V. voortaan samen aan  innovatieve, duurzame oplossingen op het gebied van industriewater.

De UGent en Evides Industriewater B.V. zijn gespecialiseerd in ingenieuze oplossingen op het gebied van proceswater, afvalwaterzuivering en waterhergebruik. Daarbij zoeken ze antwoorden op vragen als: Hoe kunnen we installaties nóg duurzamer maken? Hoe maken we bedrijfsprocessen tegelijkertijd efficiënter en beter voor het milieu? Wat zullen de technologieën zijn waar de industriële sector over pakweg tien of twintig jaar mee werkt?

Evides Waterbedrijf levert drinkwater aan 2,5 miljoen klanten en het bedrijfsleven in Zeeland, het zuidwesten van de Zuid Holland en de Brabantse Wal. Het bedrijf ontwerpt en bouwt waterzuiveringsinstallaties. De faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent biedt mogelijkheden voor multidisciplinair onderzoek met een hoge maatschappelijke impact voor zowel geïndustrialiseerde landen als ontwikkelingslanden.

Er is collectieve actie en coördinatie nodig om nieuwe, efficiënte en kostenbesparende toepassingen bij de eindgebruiker te krijgen. Kennis en vaardigheden tussen de verschillende spelers moeten uitgewisseld worden en het is van groot belang dat beleidsmakers goed geïnformeerd worden. De nieuwe leerstoel UGent-Evides zal hier een belangrijke rol in spelen

2. Samenwerkingsovereenkomst rond de verbetering van waterzuivering in korrelslibreactoren

De Universiteit Gent, Royal HaskoningDHV en de Technische Universiteit Delft bundelen hun krachten voor het ontwikkelen en toepassen van dynamische procesmodellen voor de aerobe korrelslibtechnologie voor afvalwaterzuivering.

De aerobe korrelslibtechnologie is een volledig nieuwe manier van afvalwaterzuivering waarbij de bacteriën die instaan voor het zuiveringsproces, in korrels groeien. De nieuwe technologie is een stuk voordeliger en duurzamer dan bestaande systemen: er wordt tot 50% energie bespaard en kost veel minder.

De basis voor de aerobe korrelslibtechnologie werd gelegd door de onderzoeksgroep van prof. Mark van Loosdrecht aan de TUDelft. Vervolgens werd ze in een hechte samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft, STOWA, diverse Nederlandse Waterschappen, Royal HaskoningDHV en met steun van Nederlandse en Europese subsidiëring doorontwikkeld tot de Nereda® technologie. De Nereda® technologie evolueert momenteel in snel tempo tot de nieuwe standaard voor biologische zuivering van huishoudelijk en industrieel afvalwater, met toepassingen in Europa, Zuid-Afrika, Australië en Zuid-Amerika.

De samenwerking met de UGent houdt in dat de technologie verder geoptimaliseerd wordt. Wiskundige modellen moeten ervoor zorgen dat de installaties slimmer en efficiënter worden om nog meer te besparen op energie, kosten en ruimte. Een onderzoeksgroep bij de faculteit Bio- ingenieurswetenschappen aan de universiteit Gent heeft jarenlange ervaring in de optimalisatie van waterzuiveringsprocessen op basis van wiskundige modellen.

Momenteel zijn er nog geen aerobe korrelslibreactoren in België. Deze samenwerkingsovereenkomst kan gezien worden als een eerste stap om de technologie over te brengen en zal België laten bijdragen aan en meegenieten van de toegevoegde waarde van de technologie voor robuuste, duurzame, compacte en energie/kosten-efficiënte zuivering van afvalwater.

 

Bron: © 2016 Universiteit Gent