Toetsing van een nieuw concept over beheermonitoring en -evaluatie aan drie beheerplannen. Tussentijds rapport

Gepubliceerd op 31/12/2013

In 2013 werd in het kader van de op til staande integratie van de natuur- en boswetgeving door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een model uitgewerkt voor een geïntegreerde beheerplanning voor natuur-, bos- en parkdomeinen of het zogenaamde geïntegreerd /multifunctioneel natuurbeheer. Dit model geldt voor de terreinen in het beheer van zowel ANB als andere terreinbeherende verenigingen en particuliere beheerders.