Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030 - Ontwerp

Gepubliceerd op 19/11/2013

De Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen het jaar 2030 (prospectieve studie elektriciteit 2 of PSE2) volgt op de Studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading 2008-2017 (PSE1), die gepubliceerd is in december 2009.

De studie is opgemaakt door de Algemene Directie Energie van FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AD Energie) en voor het luik “perspectieven” is samengewerkt met het Federaal Planbureau (FPB). Bij de opmaak van de PSE2 werd in de mate van het mogelijke rekening gehouden met de resultaten van de consultaties met betrekking tot de PSE1 die overeenkomstig de wetgeving hebben plaatsgevonden.

De PSE2 bestaat uit drie delen.

  • Het eerste deel geeft een algemeen overzicht van de PSE2.
  • Het tweede deel geeft een kwantitatieve analyse van de elektriciteitsbevoorrading in België tegen het jaar 2030 waarbij gebruik wordt gemaakt van het energiemodel PRIMES en van het onderzoek van verscheidene scenario’s.
  • Het derde deel maakt een evaluatie van de bevoorradingszekerheid van elektriciteit van België op basis van een aantal criteria en gegevens uit diverse bronnen (maar vooral van het tweede deel van de PSE2 voor wat de toekomst betreft) en geeft aanbevelingen.
Publicatiedatum : 21/10/2013
Uitgever : SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
 
 
Bron : © 2013 Belgian Federal Government