Strategische alliantie tussen basis- en toegepast onderzoek zal doorbraken in landbouw en agrovoedingsketen versnellen

Gepubliceerd op 19/01/2016

Het VIB en het ILVO sloten op 15 januari 2016 een strategische samenwerkingsovereenkomst. Focus ligt momenteel op onderzoek binnen de Gentse departementen van VIB. De UGent is dus betrokken bij deze unieke alliantie.

De unieke alliantie tussen het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) brengt partners met een complementaire expertise samen. Zo wordt een brede brug  geslagen tussen  het onderzoekslaboratorium en het veld: VIB staat in voor basisonderzoek,  ILVO diept de resultaten verder uit met toegepast onderzoek en veldwerk. Dankzij deze krachtenbundeling kunnen wetenschappelijke ontdekkingen sneller vertaald worden naar concrete meerwaarde voor landbouwers, de samenleving en het milieu. De overeenkomst werd ondertekend op de ILVO-campus in Melle, in aanwezigheid van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport.

Tegen 2050 moeten naar schatting 9,2 à 10 miljard monden gevoed worden, in omstandigheden die steeds onzekerder zijn door de oprukkende klimaatverandering. Om de productie van duurzame en gezonde voeding mogelijk te maken, zonder daarbij de balans tussen landbouw en natuur uit het oog te verliezen, is onderzoek naar betere landbouwgewassen en -bodems onontbeerlijk.

Levensbelangrijke onderzoeksclustering

Het VIB en het ILVO sloten op 15 januari 2016 een strategische samenwerkingsovereenkomst. Focus ligt momenteel op onderzoek binnen de Gentse departementen van VIB. De UGent is dus betrokken bij deze unieke alliantie.

De unieke alliantie tussen het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) brengt partners met een complementaire expertise samen. Zo wordt een brede brug  geslagen tussen  het onderzoekslaboratorium en het veld: VIB staat in voor basisonderzoek,  ILVO diept de resultaten verder uit met toegepast onderzoek en veldwerk. Dankzij deze krachtenbundeling kunnen wetenschappelijke ontdekkingen sneller vertaald worden naar concrete meerwaarde voor landbouwers, de samenleving en het milieu. De overeenkomst werd ondertekend op de ILVO-campus in Melle, in aanwezigheid van Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport.

Tegen 2050 moeten naar schatting 9,2 à 10 miljard monden gevoed worden, in omstandigheden die steeds onzekerder zijn door de oprukkende klimaatverandering. Om de productie van duurzame en gezonde voeding mogelijk te maken, zonder daarbij de balans tussen landbouw en natuur uit het oog te verliezen, is onderzoek naar betere landbouwgewassen en -bodems onontbeerlijk.

Levensbelangrijke onderzoeksclustering

Philippe Muyters, Vlaams Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport: “Aangezien de productie van duurzame en gezonde voeding zo’n geweldige uitdaging is, kunnen we dit initiatief enkel toejuichen. Gedeelde knowhow en infrastructuren, efficiëntiewinsten en landbouwonderzoek dat nog beter is afgestemd op concrete noden zullen ongetwijfeld sneller tot tastbare resultaten leiden.”

Een alliantie waar iedereen de vruchten van plukt

Joris Relaes, Administrateur-Generaal ILVO: “Om de resultaten van wetenschappelijk basisonderzoek sneller te valoriseren, kijken we uit naar verdere samenwerking met VIB. Op het gebied van plantenonderzoek is VIB immers internationaal een van de leidende onderzoekscentra. De wetenschappelijke en technologische synergie van onze instellingen zal op termijn meerwaarde creëren voor de Vlaamse landbouwers en voedingsindustrie, maar evengoed voor de samenleving, het milieu en de Vlaamse economie.”

Logische en veelbelovende stap

Johan Cardoen, Managing Director VIB: “Het vertalen van basisonderzoek naar toepassingen voor geneeskunde en landbouw, maakt integraal deel uit van onze missie. Gezien de expertise in toegepaste landbouw en de veldproefcapaciteit die aanwezig zijn bij ILVO, biedt deze strategische alliantie VIB de opportuniteit om onze onderzoeksresultaten in een praktijkgerichte setting te testen en te valoriseren. Een strategische samenwerking met ILVO is dus niet enkel veelbelovend, maar ook erg logisch voor VIB.”
 
Dirk Inzé, Directeur Departement Planten Systeembiologie (VIB/UGent): “Wij kijken enorm uit naar de samenwerking met ILVO. We zijn er immers van overtuigd dat  in deze één plus één drie is en dat het zal leiden tot een verdere uitdieping van de internationale positie van beide instellingen. Door het gehele traject van basisonderzoek tot praktijkevaluatie aan te aanbieden worden we nog sterkere spelers in Europa en de wereld.”

Een alliantie waar iedereen de vruchten van plukt

Joris Relaes, Administrateur-Generaal ILVO: “Om de resultaten van wetenschappelijk basisonderzoek sneller te valoriseren, kijken we uit naar verdere samenwerking met VIB. Op het gebied van plantenonderzoek is VIB immers internationaal een van de leidende onderzoekscentra. De wetenschappelijke en technologische synergie van onze instellingen zal op termijn meerwaarde creëren voor de Vlaamse landbouwers en voedingsindustrie, maar evengoed voor de samenleving, het milieu en de Vlaamse economie.”

Logische en veelbelovende stap

Johan Cardoen, Managing Director VIB: “Het vertalen van basisonderzoek naar toepassingen voor geneeskunde en landbouw, maakt integraal deel uit van onze missie. Gezien de expertise in toegepaste landbouw en de veldproefcapaciteit die aanwezig zijn bij ILVO, biedt deze strategische alliantie VIB de opportuniteit om onze onderzoeksresultaten in een praktijkgerichte setting te testen en te valoriseren. Een strategische samenwerking met ILVO is dus niet enkel veelbelovend, maar ook erg logisch voor VIB.”
 
Dirk Inzé, Directeur Departement Planten Systeembiologie (VIB/UGent): “Wij kijken enorm uit naar de samenwerking met ILVO. We zijn er immers van overtuigd dat  in deze één plus één drie is en dat het zal leiden tot een verdere uitdieping van de internationale positie van beide instellingen. Door het gehele traject van basisonderzoek tot praktijkevaluatie aan te aanbieden worden we nog sterkere spelers in Europa en de wereld.”
 
Bron: © 2016 Universiteit Gent