SERV en Minaraad zijn tevreden met tweede algemeen oppervlaktedelfstoffenplan

Gepubliceerd op 07/07/2014

Het tweede algemeen oppervlaktedelfstoffenplan komt in belangrijke mate tegemoet aan het advies van SERV en Minaraad over het eerste algemeen oppervlaktedelfstoffenplan. De raden vinden het ook positief dat in algemene lijnen rekening is gehouden met het Materialenbeleid, al moeten de beleidsintenties op dat vlak nog verder geconcretiseerd worden.

De raden sluiten zich aan bij de uitgangsprincipes van zelfvoorziening, maar nuanceren tegelijkertijd ook het belang van de milieu-impact van transport. De afstand tot Vlaamse ontginningsgebieden is soms immers groter dan deze tot ontginningen in het buitenland. De raden vragen daarom om het Belgische deel van de Noordzee, het Nederlands Schelde-estuarium en het Brussel Hoofdstedelijk Gewest (deels) bij de Vlaamse voorraden op te tellen om de zelfvoorzieningsgraad te bepalen. Daarnaast vragen de raden om, naast de milieu-impact van transport, ook rekening te houden met de effecten op de tewerkstelling van lokale ontginning.

Voor meer informatie kan je terecht bij Annick Lamote