SERV e-nieuwsbrief april 2006

Gepubliceerd op 13/04/2006

Inhoud

  • SERV wil meer garanties voor bouwheer in energieprestatieregelgeving (energie)
  • Bijsturingen innovatiebeleidsplan nodig (innovatie)
  • Advies over strategische adviesraden (BBB)
  • SERV en MiNa-Raad adviseren oppervlaktedelfstoffenbesluit (milieu)
  • Loonkostensubsidie voor personen met een arbeidshandicap (diversiteit)
  • Inburgerings- en inwerkingsbeleid (diversiteit)
  • In- en uitschrijven op de nieuwsbrief

De volledige nieuwsbrief kan u nalezen op www.serv.be

Vond u deze nieuwsbrief interessant ? U kan u abonneren door een mail te sturen met uw naam, (en desgevallend organisatie), adres en mailadres aan nieuwsbriefin@serv.be

Bron: SERV