Ruimte Vlaanderen gaat op in nieuw Departement Omgeving

Gepubliceerd op 27/03/2017

Op 1 april 2017 gaan de departementen “Leefmilieu, Natuur en Energie” en “Ruimte Vlaanderen” samen. De nieuwe organisatie krijgt de naam Departement Omgeving. De hervorming kadert in de uitvoering van het Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 en drukt de overtuiging uit dat de integratie van het ruimtelijk en het milieubeleid een sterker beleid en een efficiëntere organisatie oplevert.

Het Departement Omgeving wil een ambitieuze en transparante organisatie zijn die inzet op het behalen van milieu- en klimaatdoelstellingen, een duurzaam ruimtegebruik en de duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen.  De inzet is tegelijk een koolstofarme, energiezuinige en klimaatintelligente leefomgeving waarbij ook een sterke band tussen ecologie en economie wordt gerealiseerd.

De hervorming is een logische stap in de verdere ontwikkeling van één geïntegreerd Omgevingsbeleid. Hierbij zorgt een betere afstemming van de regelgeving voor meer rechtszekerheid en betere plannen en projecten.

Door het bundelen van krachten, het delen van kennis en door het ontwikkelen van eenvoudigere procedures, zal ook de dienstverlening erop vooruitgaan. Op dat vlak zijn al belangrijke stappen gezet met de uitbouw van het omgevingsloket en de omgevingsvergunning.

Vanaf 1 april is het Departement Omgeving je enige aanspreekpunt voor alle omgevingsgerelateerde zaken.

 

Bron: © 2017 Ruimte Vlaanderen