04/12/2009

Rationeel watergebruik - inventarisatiestudie

Terug naar artikeloverzicht

Het rapport bevat de beschikbare informatie inzake rationeel watergebruik voor vijf sectoren, nl. 'groenten, fruit en aardappelen', 'wasserijen', 'textiel', 'slachthuizen' en 'carwash'. Per sector is er een oplijsting gemaakt van de belangrijkste watergebruikende processen, een niet-limitatieve lijst opgesteld van waterbesparende maatregelen, een inschatting gemaakt van de totale hoeveelheid vereist water en de hoeveelheid vereist hoogkwalitatief water (d.i. leiding- en grondwater van drinkwaterkwaliteit), een voorbeeld uitgewerkt van een waterbalansschema en een checklist opgesteld die door een individueel bedrijf gebruikt kan worden bij het uitvoeren van een eigen ruwe doorlichting inzake zijn (al dan niet) rationeel watergebruik.

Opmerking:
Voor de sectoren slachthuizen en carwash zijn meer recente BBT-studies  beschikbaar.

Het volledige rapport downloaden (615 Kb)