Rapport Groenestroomcertificatensysteem 2003

Gepubliceerd op 24/06/2004

De VREG heeft een rapport uitgebracht over het systeem van groenestroomcertificaten met betrekking tot de leveringen in 2003.

Uit dit rapport blijkt dat er slechts 48,5% van het quotum aan certificaten voor 2003 werd ingeleverd door de leveranciers. In totaal was nochtans 95,9% van het quotum in handen van de verschillende marktpartijen. Heel wat leveranciers maakten bijgevolg gebruik van de mogelijkheid tot het bijhouden van deze certificaten. Door de hogere boete die gekoppeld is aan de leveringen in 2004, is de verwachting immers dat de marktprijs van de certificaten in 2004 hoger zal liggen, hetgeen de eerste trends blijken te bevestigen.

De VREG zal aan de marktpartijen die niet aan hun quotumverplichting hebben voldaan, een administratieve boete opleggen van 100 per ontbrekend certificaat.

Bron : VREG