Publieke consultatie wijzigingsbesluit VLAREM III (Afvalbehandeling)

Gepubliceerd op 10/05/2019

Er staat een voorontwerpbesluit tot wijziging van VLAREM III op stapel. Hiermee wordt de omzetting van de BBT- conclusies van de BREF Waste Treatment mogelijk gemaakt.

Om iedereen de kans tot inspraak te geven bij de totstandkoming van dit voorontwerpbesluit, worden de integrale regelgevende tekst en de bijhorende toelichting via de site van het Departement Omgeving bekend gemaakt.

Opmerkingen met betrekking tot dit voorontwerpbesluit kunnen tot uiterlijk 3 juni 2019 bezorgd worden aan de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) via vlarem@vlaanderen.be.

U kan hier de teksten terugvinden.:


Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid

______________________

Extra info : 

De studie BREF Waste Treatment alsook de BBT-conclusies kan u hier terugvinden.