10/11/2017

Projectoproep met subsidies: Water-Land-Schap

Terug naar artikeloverzicht

In landelijke gebieden zijn de hoofdgebruikers van de open ruimte essentiële partners om aan een goed waterbeheer en een aantrekkelijk landschap te werken, in harmonie met een duurzame landbouw. Op heel wat plaatsen buigen landbouwers, natuurverenigingen, bedrijven, grondeigenaars, lokale overheden, waterbeheerders, … zich al over watergerelateerde problemen. Het programma Water-Land-Schap wil die inspanningen ondersteunen met expertise en met subsidies

De oproep Water-Land-Schap is een oproep met subsidiemogelijkheden om watergebonden uitdagingen samen aan te pakken. De oproep is gericht aan landbouwers, bedrijven, dorpsbewoners, water- en landschapsbeheerders die de handen in elkaar willen slaan, en samen uitdagingen zoals droogte, overstromingen, waterkwaliteit en verzilting efficiënter aanpakken. Voor de lokale samenwerkingsverbanden wordt de nodige ondersteuning voorzien. Voorstellen voor initiatieven kan je indienen tot en met 1 maart 2018.

 

Bron: © Departement Omgeving