21/10/2019

Projectoproep Landbouw-Natuur: indienen voor 17 januari 2020

Terug naar artikeloverzicht

De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ ondersteunt initiatieven die landbouw en natuur contstructief laten samengaan &  die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren. Word je project geselecteerd, dan krijg je een subsidie.

Door de grote respons op de vorige projectoproep en de urgentie van de problematiek, werd er net als vorig jaar gekozen voor het thema klimaat als thema. We zijn op zoek naar landbouwpraktijken/-vormen die:

  • Bijdragen aan koolstofopslag en/of klimaatadaptatie
  • De landbouw weerbaarder maken ten aanzien van de veranderende klimatologische omstandigheden
  • Een positieve invloed hebben op natuur, biodiversiteit en de toestand van het milieu. 

Landbouw levert een bijdrage aan de klimaatverandering. Maar naast de uitstoot van broeikasgassen zijn er ook landbouwpraktijken en -systemen die bijdragen aan koolstofopslag en klimaatadaptatie, die de landbouw weerbaarder maken ten aanzien van de veranderende klimatologische omstandigheden en die tevens een positieve invloed hebben op natuur, biodiversiteit en de toestand van het milieu.

Voor wie?

Elke organisatie of vereniging kan een projectvoorstel indienen, maar bij de selectie wordt voorrang gegeven aan projecten waarin rechtstreeks samengewerkt wordt met landbouwers.

Een project indienen

  • Projectvoorstellen kunnen ingediend worden tot en met 17 januari 2020.
  • Je vult alle documenten in en bezorgt ze via e-mail aan katleen.vanessche@vlaanderen.be.

In te vullen documenten

Voorwaarden

  • De gesubsidieerde projecten mogen van start gaan vanaf 1 april 2020, hebben een maximale duurtijd van 2 jaar en moeten afgerond worden vóór 31 maart 2022.
  • De maximale financiering vanuit de Vlaamse overheid bedraagt 20.000,00 euro per project.
  • De organisatie die het project indient moet zorgen voor een minimale eigen inbreng van 25% van het totale bedrag (dus minimum €6 667 in geval de volledige financiering van €20 000 wordt aangevraagd).
  • Er kunnen maximaal 4 projecten gesubsidieerd worden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Katleen Van Essche (katleen.vanessche@vlaanderen.be of 02 553 03 37) of Natasja Elsen (natasja.elsen@vlaanderen.be of 02 553 80 68).

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid