Principile goedkeuring aan het ontwerp van Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen

Gepubliceerd op 07/09/2007

Op voorstel van minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering hecht haar principile goedkeuring aan het ontwerp van Uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen. Het vormt het kader voor de volgende jaren waarbinnen de overheid haar beleid over huishoudelijke afvalstoffen voert. Het heeft een concrete meerjarenplanning als opzet met een integrale ketenbenadering voor preventie, selectieve inzameling en recyclage van huishoudelijk afval en de programmering rond de eindverwerking van huishoudelijk en catgeorie-2 bedrijfsafval. Het wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en er wordt een openbare consultatieronde over georganiseerd. Het gaat ook voor advies naar de SERV en de MiNa-raad.

Bron : Persmededeling van de Vlaamse Regering