28/09/2020

Premie thuisbatterij verlengd tot eind 2021

thuisbatterij
Terug naar artikeloverzicht

De premie voor een thuisbatterij voor de opslag van lokaal opgewekte hernieuwbare energie is verlengd met één jaar nl. tot eind 2021. De Vlaamse Regering keurde onlangs de verlenging van de subsidieregeling definitief goed. 

Sinds 1 augustus 2019 bestaat in Vlaanderen voor particulieren een premie voor de installatie van een thuisbatterij. Tot eind juni 2020 werden er ongeveer 100 premies aangevraagd. 

Vanaf 2021 zal de stimulans om te investeren in een opslagsysteem groter zijn omdat nieuwe installaties met zonnepanelen dan geen recht meer hebben op de terugdraaiende teller. Een opslagsysteem biedt de mogelijkheid om het zelfverbruik te verhogen en dus de afname van het net en de injectie in het net te beperken. 

De premie bedraagt 250 euro per kilowattuur werkelijke capaciteit van het batterijsysteem met een maximum van 3.200 euro of 35% van de investeringskosten en blijft onveranderd. Op het Energiefonds wordt hiervoor een bedrag vrijgemaakt van maximaal 1 miljoen euro. Rekening houdend met een gemiddelde premie van 1800 euro per aanvraag kunnen hiermee 550 installaties ondersteund worden. Een premie aanvragen kan via de website van het Departement Omgeving.

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid