28/05/2020

Overheidsopdracht ‘De 10 kernkwaliteiten als basis voor een aangename, gezonde en veilige leefomgeving’

leefomgeving
Terug naar artikeloverzicht

Een aangename, veilige en gezonde leefomgeving staat centraal in het omgevingsbeleid. Uit de huidige Corona-crisis blijkt des te meer het belang van een kwalitatieve omgeving die beweegvriendelijk is ingericht, met oases van rust, goede luchtkwaliteit, natuurbeleving, ... Maar het stelt ook uitdagingen voor een verdichtingsbeleid scherp. Het debat is aan de gang hoe het huidige omgevingsbeleid hiermee om kan gaan.

Met het onderzoek naar de 10 kernkwaliteiten als basis voor een aangename, gezonde en veilige leefomgeving wil het departement Omgeving de aspecten van leefomgevingskwaliteit in beeld te brengen die het meest kenmerkend zijn voor de bebouwde omgeving in Vlaanderen. De doelstelling hierbij is bouwstenen voor een beleid rond leefomgevingskwaliteit verder vorm te geven, teneinde de ambitie om een aangename, veilige en gezonde leefomgeving te creëren doelgericht en op de meest efficiënte wijze te kunnen realiseren. De 10 kernkwaliteiten uit de strategische visie BRV zijn hierbij richtinggevend.

Tegelijk beoogt de studie het bundelen van goede praktijkvoorbeelden op vlak van ontwerp, instrumenten, … die inspirerend werken voor ruimtelijke ontwikkelingen die inzetten op kwalitatieve
verdichting van het bestaand ruimtebeslag. De Vlaamse overheid beoogt met het resultaat van deze studie ook het overleg tussen de verschillende stakeholders te kunnen faciliteren met ondersteunende handreikingen. Tot de doelgroep horen lokale overheden, ruimtelijke planners, projectontwikkelaars, MER-deskundigen en architecten.

Het bestek voor deze studieopdracht is terug te vinden op de webpagina van het Bulletin der Aanbestedingen. Offertes worden verwacht tegen 29 juni.

 

Contacteer ons

Team leefomgevingskwaliteit

mail: leefomgevingskwaliteit@vlaanderen.be

tel: 02 553 83 79

 

 

Bron: Departement Omgeving, Vlaamse Overheid