OVAM timmert na INSPIRATION verder aan onderzoek rond bodem- en landgebruik

Gepubliceerd op 20/04/2018

De onderzoeksagenda van INtegrated Spatial Planning, land use and soil management Research acTION (INSPIRATION) is niet enkel opgesteld door wetenschappers maar ook door de kennisgebruikers. Zij weten uit hun dagelijkse ervaring welke kennis er nog ontbreekt om toekomstige uitdagingen efficiënt en effectief aan te pakken en welke vragen urgent zijn.

 

Nut van de agenda

Nu het INSPIRATION-project officieel beëindigd is, is het tijd voor de omzetting in onderzoeksdaden. Dat gebeurt op verschillende manieren. De Europese Commissie en andere Europese instanties zullen de agenda gebruiken om hun calls voor onderzoek te voeden. Ook wordt de samenwerking met andere Europese netwerken, zoals de Joint Programming Initiatives, ingeschakeld om de agenda te verspreiden en te gebruiken.

Via een online database met een handige zoekfunctie kunnen stakeholders met dezelfde vragen rond samenwerking ‘matches’ zoeken en afspraken maken om budgetten samen te leggen. De nationale contactpunten (NCP), zoals de OVAM voor België, kunnen hierbij ondersteuning bieden. Dit online platform blijft minstens actief tot augustus 2019.

Nieuw onderzoeksplatform

Ten slotte bekijken enkele initiatiefnemers, onder wie de OVAM, hoe ze een nieuw onderzoeksplatform kunnen oprichten. Geïnteresseerde financiers leggen een budget samen voor meer en beter onderzoek naar bodem- en landgebruik en een betere verspreiding van de resultaten. In juni komt er een eerste workshop met hen en wordt een eerste concrete samenwerking voorgesteld.

Hebt u interesse om aan dit nieuwe onderzoeksplatform mee te werken? Mail dan naar nele.bal@ovam.be.

Meer info

over INSPIRATION vindt u hier.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid