19/01/2018

OVAM steunt Vlaamse overheden om bodemverontreiniging aan te pakken

bodemvervuiling
Terug naar artikeloverzicht

Beschikbare ruimte en waardevol grondwater blijven schaarse en kostbare goederen in Vlaanderen. Daarom is het belangrijk om (historische) bodemverontreiniging grondig aan te pakken. De Vlaamse overheid heeft daarin een belangrijke voorbeeldfunctie als eigenaar van heel wat verontreinigde gronden en als publieke actor.

Begeleiding en financiële steun

Als huissaneerder van de Vlaamse overheid wil de OVAM haar collega-overheden maximaal ondersteunen bij het waarmaken van die voorbeeldfunctie. We werken een structurele samenwerking en aanpak op maat uit voor elke betreffende entiteit. Daarnaast zetten we in op een projectgerichte aanpak. Met de lancering van de projectoproep ‘Inspirerende aanpak van verontreinigde (water)bodem bij Vlaamse overheden’ richten we ons vooral op risicogronden waarvan bodemverontreiniging de waarde bedreigt. We financieren de projecten tot 50 procent, met een maximumbedrag van 200 000 euro. We zorgen ook voor inhoudelijke begeleiding. Dat moet de drempel voor de overheden verlagen om bodemverontreiniging aan te pakken.

Wie mag meedoen?

Alle verontreinigde sites die in eigendom of beheer zijn van een Vlaamse overheid kunnen in aanmerking komen. Projectenvoorstellen die kunnen genieten van bijvoorbeeld een grote visibiliteit, een innovatieve aanpak, een samenwerking tussen overheden, de realisatie van meerdere strategische doelstellingen en/of een grote maatschappelijke meerwaarde krijgen de voorkeur.

Infosessies

Op 5 februari en 15 maart komt er een uitgebreide toelichting over de projectoproep. U krijgt dan ook de kans om vragen te stellen en/of uw dossier voor te leggen aan de OVAM-experts. U kunt zich hier inschrijven.

Wilt u nu al meer weten?

Klik hier voor meer info over deze projectoproep.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid