16/09/2016

OVAM publiceert studie over houtafvalstromen voor energiebeleid

Terug naar artikeloverzicht

Een rapport van de OVAM biedt waardevolle inzichten over houtstromen. Die kunnen als basis dienen voor de werkgroep biomassa die het Vlaams Energieagentschap binnenkort opricht. Een opsteker voor het energiebeleid.

In 2015 werkte het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) in opdracht van de OVAM aan een tweedelige studie over houtstromen. Het onderzoek kon rekenen op grote belangstelling van stakeholders in de sectoren hout en hernieuwbare energie. Het gebruik van hout in grote elektriciteitscentrales is nog steeds een actueel thema, en de studie haakt daarop in. Het resultaat is een evenwichtig document, dat de nodige nuance kan brengen in de discussie over biomassa. Dat is onder meer te danken aan een intensieve interactie met de stakeholders.

Het rapport komt op een passend moment. Het biedt waardevolle informatie voor de werkgroep biomassa die het Vlaams Energieagentschap (VEA) zal oprichten. Dat staat aangegeven in de beleidsbrief Energie 2016 van de Vlaamse Regering. De werkgroep zal een voorstel uitwerken voor de introductie van duurzaamheidscriteria voor (vaste) biomassa in de energiewetgeving. Ze zal ook het afwegingskader voor houtstromen verfijnen dat al in die wetgeving is opgenomen. Beide thema’s zijn uitgewerkt in het OVAM-rapport. Voor de zomervakantie heeft de Vlaamse Regering een ontwerpbesluit rond o.m. duurzaamheidscriteria voor vaste biomassa (waaronder houtstromen)  voor hernieuwbare energieproductie al een eerste keer principieel goedgekeurd.

De resultaten van het rapport bieden ook inspiratie voor de komende besprekingen over extra Vlaamse maatregelen voor de reductie van broeikasgassen. En ook voor de uitwerking van de nieuwe Vlaamse energievisie en het energiepact kan de regering haar voordeel doen met de studie.

U kunt de studie hier downloaden 

Bron: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij