18/09/2019

OVAM en Vlamef steunen bedrijven uit metaalsector bij bodemonderzoek

metaalafval
Back to article overview

Verontreiniging voorkomen

Met hun samenwerkingsovereenkomst willen de OVAM en Vlamef de bedrijven actief in de metaalbewerking, de metaalverwerking en de machinebouw, kortweg de metaalsector, zo optimaal mogelijk informeren en begeleiden bij de uitvoering van bodemonderzoeken en -saneringen. Ze ondersteunen ze als ze problemen ondervinden tijdens het onderzoeks- of saneringstraject. De OVAM en Vlamef zetten ook in op preventie: door eenvoudige maatregelen kunnen deze bedrijven vaak nieuwe bodemverontreiniging voorkomen.

De OVAM gelooft sterk in samenwerkingen als deze. Andere sectorfederaties die interesse hebben kunnen altijd contact opnemen door een mail te sturen naar bodem@ovam.be.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Vlaamse Overheid