OVAM drijft periodieke bodemonderzoeken op

Gepubliceerd op 18/04/2017

Vlaanderen wil dat alle historisch verontreinigde gronden tegen 2036 gesaneerd zijn of op zijn minst in de saneringsfase zitten. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken.

Via het inventarisatieproject, waarbij we gegevens over risico-activiteiten uitwisselen met alle Vlaamse gemeenten, krijgen we meer en meer zicht op de risicogronden in Vlaanderen. Uit die informatie blijkt dat nog veel bedrijven niet voldaan hebben aan de eerste periodieke onderzoeksplicht. De periodieke onderzoeksplicht houdt in dat bedrijven regelmatig de kwaliteit van hun bodem moeten controleren zodat ze kunnen ingrijpen voor een verontreiniging ernstig wordt. Om exploitanten die niet in orde zijn te mobiliseren, schakelt de OVAM een versnelling hoger.

Versnelling hoger

Dit jaar starten we met het aanschrijven van de betrokkenen. De focus ligt in eerste instantie op bedrijven die door hun activiteiten de grootste kans hebben op bodemverontreiniging. Op die manier realiseren we een gezondere omgeving om te leven en te werken.

De exploitanten die een herinnering krijgen, kunnen vervolgens een bodemsaneringsdeskundige contacteren voor het opstellen van het eerste periodieke bodemonderzoek. Als blijkt dat de informatie waarover de OVAM beschikt niet correct is, kunnen de bedrijven dat melden en wordt de informatie na evaluatie eventueel aangepast.  Dit gebeurt dan doorgaans door de gemeente.

Meer info:

www.ovam.be/periodiekeplicht

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij