01/12/2022

Oproep voor deelnemers Ivan Tolpe prijs 2023

Terug naar artikeloverzicht

Het Vlaams Coördinatiecentrum voor Mestverwerking (VCM) organiseert elke twee jaar de ‘Ivan Tolpe prijs voor innovatie in de mestverwerking’. Deze prijs werd reeds vier keer uitgereikt aan een deelnemer met een innovatief idee dat bijdraagt aan het verwerken van mest op een meer duurzame en kosten efficiënte manier. De prijs is een eerbetoon aan wijlen Ivan Tolpe, een pionier in de mestverwerking uit West-Vlaanderen. Sinds de tweede editie, is het ook mogelijk voor buitenlandse inzendingen om deel te nemen aan deze wedstrijd.

Ivan Tolpe

Ivan Tolpe was een landbouwer en ondernemer die 7 varkensboerderijen en 3 mestverwerkingsinstallaties beheerde. In 2013 overleed hij onverwacht door een tragisch ongeluk op de boerderij. Als eerbetoon aan deze pionier en drijvende kracht in de sector, heeft VCM de ‘Ivan Tolpe Prijs’ opgericht. Een prijs voor innovatie in de mestverwerking. Het doel is om innovatieve, veelbelovende technieken te helpen ontwikkelen en steunen, om de voortrekkersrol van Vlaanderen in de mestverwerking te behouden.

Innovatieprijs

Alle ideeën die omgaan met een vraag gedreven probleem uit de sector (proces optimisatie, energie efficiëntie, optimale valorisatie van nutriënten uit mest, etc.) kunnen ingediend worden. De eerste prijs werd in 2015 overhandigd aan een Vlaamse varkenshouder, Marc Bollaert, die een innovatieve scheidingstechniek ontwikkelde. In 2017 bekroonde VCM een Duits onderzoekscentrum die een innovatieve techniek voorstelde om fosfor te recupereren uit mest.

De winnaar in 2021

De winnaar in 2021 was het Nederlandse bedrijf Colsen met de AMFER® technologie. Het is een flexibele technologie voor stikstof stripping-scrubbing uit mest en digestaat.

De stikstof in mest of digestaat bestaat voornamelijk uit ammonium stikstof (NH4-N). Door de pH en/of de temperatuur te verhogen zal deze oplosbare stikstof uit de vloeistof ontsnappen als ammoniakgas. AMFER werkt bij relatief lage temperaturen (55-65°C) en gebruikt voor de pH verhoging geen chemicaliën (vb. NaOH, Ca(OH)2), maar stript hiervoor CO2 uit de mest of het digestaat.

De mest of het digestaat wordt bovenaan de strippingkolom verneveld, terwijl langs onder een luchtstroom wordt gestuurd in tegengestelde richting. Om het contactoppervlak tussen lucht en vloeistof groot genoeg te maken voor een efficiënte overdracht van ammonium naar ammoniak, maakt AMFER gebruik van meerdere strippingkolommen in serie. Hierdoor is geen dragermateriaal nodig in de kolommen en verlaagt het risico op verstoppingen bij stripping van stromen met hogere droge stofwaarden zoals mest of digestaat. CO2 en ammoniak worden op deze wijze achtereenvolgens verwijderd uit de mest of het digestaat.

De luchtstroom beladen met ammoniak gaat naar de scrubber, die werkt volgens het principe van een zure luchtwasser. De luchtstroom wordt door een nevel van zuur (zwavelzuur of salpeterzuur) gestuurd en dit reageert met de ammoniak in de lucht tot een stabiel ammoniumzout, dat vrijkomt als een oplossing die gebruikt kan worden als enkelvoudige (N) – of meervoudige (N en S) meststof.

Naast de optimalisatie van de technologie voor het behandelen voor ruwe stromen zoals mest en digestaat, is de AMFER zeer flexibel op het gebied van capaciteit en schaalgrootte. Een grote installatie kan gebouwd worden die tot 100 m³ per uur kan behandelen, of een kleinere mobiele installatie in een container vanaf 1 m³ per uur is ook mogelijk. De AMFER kan ook modulair ingeplant worden in een verwerkingsproces, bijvoorbeeld als behandeling van dunne fractie na scheiding, “inline” met een vergister om toxische NH3 niveaus laag te houden of voor een nitrificatie-denitrificatie proces.

Nieuwe oproep voor de Ivan Tolpe Prijs 2023

In 2022 en begin 2023, ontvangt VCM graag nieuwe voorstellen van innovatieve technologieën die bijdragen aan een duurzame en kostenefficiënte mestverwerking.

Het deelnameformulier en het wedstrijdreglement kan u via deze link raadplegen.
Het ingevulde deelnameformulier moet ingediend worden voor vrijdag 10 maart 2023 via info@vcm-mestverwerking.be. De ontvangst van uw bijdrage zal bevestigd worden via e-mail.