Oprichting bodemsaneringsorganisaties. Draaiboek II: Toekenning en erkenning bodemsaneringsorganisatie

Gepubliceerd op 31/01/2012

Het draaiboek bevat de toetsingscriteria waaraan de Vlaamse overheid de effectiviteit, efficiëntie en leefbaarheid van een bodemsaneringsorganisatie zal toetsen vooraleer de erkenning wordt toegekend.

 

 

Uitgever: OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij