23/03/2012

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Terug naar artikeloverzicht

De OVAM spant zich in voor een duurzaam beheer van stofstromen en afvalstoffen, het voorkomen van bodemverontreiniging en de realisatie van de bodemsanering. De OVAM streeft naar de omvorming van het afvalstoffenbeleid naar een duurzaam materialenbeleid om via het sluiten van materiaalkringlopen cradle to cradle een groene kringloopeconomie te realiseren.

De opdrachten van de OVAM  zijn nauwkeurig omschreven en afgebakend ( in het Afvalstoffen- en Bodemsaneringsdecreet) en beslaan in hoofdzaak de problematiek van de afvalstoffen en de bodemsanering. Voor het realiseren van haar beleid beschikt de OVAM over verschillende instrumenten:

  • juridische instrumenten: terugnameplicht, aanvaardingplicht, bodemattest, meldingplicht van afvalstoffen, ...
  • fiscale instrumenten: heffingen, subsidiëring, ...
  • sociale instrumenten: sensibilisering en informatievoorziening