03/09/2019

Openbaar onderzoek onteigening in het kader van het landinrichtingsplan Molenbeekvallei

Terug naar artikeloverzicht

In het kader van landinrichting in de Molenbeekvallei loopt er een openbaar onderzoek onteigening van 16 september tot en met 15 oktober 2019.

‚ÄčIn de Molenbeekvallei te Sint-Genesius-Rode liggen meerdere vijvers, waaronder de VUB/ULB vijver, gelegen tussen Bierenberg en het Visserspad. Uit de studie van de Molenbeekvallei is gebleken dat de vijver gelegen op de site van de VUB/ULB potentieel heeft in functie van waterberging. Daarnaast is de vijver door haar ligging in de Molenbeekvallei een belangrijke stapsteen in deze ecologisch waardevolle vallei. Om een gewijzigd waterregime te kunnen installeren is de verwerving en inrichting van de vijver noodzakelijk. De inrichting kan er eveneens voor zorgen dat de vijver publiek toegankelijk wordt (is momenteel niet mogelijk). Naast de vijver ligt de voormalige campus van de VUB. Deze site wordt niet in de onteigening opgenomen.

Om deze gronden te verwerven is een onteigeningsprocedure opgestart overeenkomstig het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. Deze onteigening heeft betrekking op natuurgebied en de vijver omgeven door bos (ca. 2ha 65a). Het betreft hier de goederen die kadastraal gekend staan als Sint-Genesius-Rode, 1ste afdeling, sectie B, nrs. 23/L/deel, 37/B, 41/C, 42/C, 43/F/02, 43/R, 43/X en 43/Y.

Het voorlopig onteigeningsbesluit dat vastgesteld werd op 15/05/2019, ligt van 16/09/2019 tot en met 15/10/2019 samen met de onteigeningsplannen en de projectnota tijdens de kantooruren ter inzage op het gemeentehuis van Sint-Genesius-Rode, Dorpsstraat 46 te 1640 Sint-Genesius-Rode en bij de VLM, Regio Oost.

Meer informatie en bijhorende documenten kunt u terugvinden op deze pagina

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid


Vlaamse Landmaatschappij. - Instellen van een openbaar onderzoek met betrekking tot een voorgenomen onteigening voor algemeen nut in het kader van het inrichtingsplan "Molenbeekvallei" te Sint-Genesius-Rode