Onderhandelingen gestart over Europees afvalpakket

Gepubliceerd op 13/06/2017

Op 30 mei is het Europees Parlement gestart met onderhandelingen met de Raad van de EU over het Europees afvalpakket. In dat pakket zijn voorstellen opgenomen om zes afvalrichtlijnen te wijzigen die de Commissie in december 2015 op tafel legde. Vooral de kaderrichtlijn Afval, de Stortrichtlijn en de Verpakkingsrichtlijn bevatten belangrijke aanpassingen, die het Europese afvalbeleid meer moeten afstemmen op de principes van de circulaire economie.

Zowel het Parlement als de Raad, waarin de 28 lidstaten vertegenwoordigd zijn, hebben hun positie de voorbije maanden intensief voorbereid. Het Parlement neemt een behoorlijk vooruitstrevende en ambitieuze houding aan. De Raad daarentegen landde op een eerder behoudsgezinde lijn. Een groot aantal landen verzet zich tegen de ambitieuze doelen op het vlak van recyclage van verpakkingsafval, afbouw van storten en uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Samen met lidstaten zoals Zweden, Nederland en Oostenrijk betreurt België de uitgangspositie van de Raad.

Discussiepunten

De grote discussies met het Europees Parlement zullen waarschijnlijk draaien onder andere om de hoogte van de recyclagedoelstellingen voor stedelijk afval en verpakkingsafval en het uitzonderingsregime dat daarbij kan worden toegestaan, de manier waarop de recyclagedoelstellingen berekend wordende harmonisatie van regels rond uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, …. De twee eerste onderhandelingsmomenten vinden plaats voor de zomer, onder Maltees voorzitterschap. Vanaf juli neemt Estland het voorzitterschap van de Raad over. Estland hoopt het dossier eind 2017 te kunnen afronden.

 

Bron: De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij