Omgevingsvergunning van start op 23 februari

Gepubliceerd op 20/01/2017

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag de implementatie van de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 goedgekeurd.

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning, en vanaf volgend jaar de sociaal-economische vergunning. De omgevingsvergunning komt er als antwoord van de Vlaamse Regering op de vraag naar vlottere procedures. Het nieuwe instrument moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en betere besluitvorming.

Joke Schauvliege: “De omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Voortaan worden tegelijk zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van een project beoordeeld. De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere besluiten.”

De omgevingsvergunning wordt digitaal behandeld. In tegenstelling tot de huidige milieuvergunning zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Toch blijft de inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu gewaarborgd. Nieuw is de verplichting voor de overheden om voor bepaalde ingewikkelde projecten op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren. De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. De omgevingsvergunning staat dus ook voor oplossingsgerichte vernieuwingen.

Op 23 februari 2017 treedt de omgevingsvergunning in werking op alle niveaus (Vlaanderen, provincies, steden en gemeenten).

Steden, gemeenten of provincies die evenwel de omgevingsvergunning nog niet digitaal kunnen behandelen, kunnen bij de minister een uitzondering bekomen en pas op 1 juni 2017 van start gaan met de nieuwe procedure. De bestaande procedures blijven dan geldig, maar er kan niet worden afgeweken van de onbepaalde duur van de nieuw toe te kennen vergunning en aanvragen voor een bouwvergunning met medewerking van een architect moeten digitaal worden ingediend.

Vanaf 23 februari 2017 is voor alle geïnteresseerden een specifieke oefenomgeving beschikbaar.

 

Bron: Persbericht Joke Schauvliege, Vlaams minister van leefmilieu, natuur en cultuur