02/10/2019

Nitraatresidubepaling beheerovereenkomst Waterkwaliteit (PDPO III)

Terug naar artikeloverzicht

Landbouwers die met de Vlaamse Landmaatschappij een beheerovereenkomst Waterkwaliteit (PDPO III) gesloten hebben, moeten een nitraatresidubepaling laten uitvoeren, in de periode van 1 oktober tot en met 15 november. 

Erkende laboratoria voeren de nitraatresidubepalingen uit. Per 2 ha en per teelt wordt een nitraatresidubepaling uitgevoerd, waarbij staalnemers zich aan strikte regels houden. De landbouwer moet er zelf voor zorgen dat er een nitraatresidubepaling uitgevoerd wordt en kiest daarvoor zelf een erkend laboratorium. Bekijk hier het overzicht van de laboratoria die actief zijn tijdens de nitraatresiducampagne 2019.

Een nitraatresidubepaling aanvragen bij een erkend laboratorium gebeurt sinds 2019 digitaal via de StaalName applicatie “SNapp", een onderdeel van het Mestbankloket. In SNapp ziet de landbouwer het overzicht van de te bemonsteren percelen. We raden de landbouwer aan om de staalnames bij te wonen. Zo kan hij nagaan of de bemonstering correct verloopt en de staalnemer voldoende stalen neemt, en dat op de juiste percelen.

Landbouwers die een beheerovereenkomst Waterkwaliteit (startdatum 01/01/2015, 01/01/2016, 01/01/2017, 01/01/2018 of 01/01/2019) hebben gesloten, moeten op alle percelen van hun bedrijf die groter zijn dan 0,3 ha, een nitraatresidubepaling laten uitvoeren. De te bemonsteren percelen worden bepaald op basis van de perceelsgegevens zoals bekend begin augustus. In het eerste jaar van de overeenkomst (dus voor contracten met startdatum 01/01/2019), moeten in dezelfde periode op die percelen ook het koolstofgehalte en de zuurtegraad bepaald worden. Het gemiddelde nitraatresidu per perceel moet meer dan 4 kg N/ha lager zijn dan de laagste nitraatresidudrempelwaarde die de Vlaamse Regering heeft vastgelegd. Als meerdere nitraatresidubepalingen gebeurd zijn op een perceel, wordt rekening gehouden met het laagste resultaat.

Zodra de nitraatresidubepalingen uitgevoerd zijn, bezorgt het laboratorium alle resultaten rechtstreeks aan de VLM. Een overzicht van de percelen waarvoor stalen genomen werden in het kader van de beheerovereenkomst Waterkwaliteit en de bijhorende resultaten (vanaf campagne 2015), kunt u verder opvolgen in SNapp en zijn terug te vinden op het Mestbankloket (www.mestbankloket.be > staalnames > bodem > Staalnames BO). In het overzicht op het Mestbankloket worden ook mogelijke vaststellingen naar aanleiding van de evaluatie van de analyseresultaten weergegeven.

​Teeltschade of oogstmislukking kan het nitraatresidu beïnvloeden. Als de landbouwer van oordeel is dat de droogte het nitraatresidu beïnvloed heeft, moet de landbouwer een bezwaar indienen bij de VLM en dat staven. Dat gebeurt bij voorkeur met een verslag van de schattingscommissie of een verslag van gemeentelijke ambtenaren. Als er geen duidelijke stavingstukken voorgelegd kunnen worden, telt altijd de waarde van het gemeten nitraatresidu dat de VLM ontvangt van het erkend laboratorium.

Meer informatie?                                                                   

Landbouwers met vragen over de beheerovereenkomst waterkwaliteit en de staalnames kunnen contact opnemen met de dienst beheerovereenkomsten (niet op woensdag):

 

Bron: Vlaamse Landmaatschappij, Vlaamse Overheid