Nieuwsbrief van de MINA-raad - 6 april 2006 - nr. 2006|04

Gepubliceerd op 06/04/2006

Vastgestelde adviezen

 • Advies van 30 maart 2006 over de aanpassing van het Oppervlaktedelfstoffenbesluit
 • Advies van 30 maart 2006 over de Energieprestatieregelgeving
 • Briefadvies van 30 maart 2006 over de Scheldeverdragen met Nederland
 • Briefadvies van 30 maart 2006 over de MBO gebruikte olin en vetten

Adviezen in wording

 • Kaderdecreet strategische adviesraden
 • Voorkooprecht
 • Erkenning energiedeskundigen woningbouw
 • Vlaams toewijzingsplan CO2-emissierechten 2008-2012

Mededelingen

 • Viering 15 jaar MiNa-Raad
 • Verslag hoorzitting NME

Europese ontwikkelingen

 • Beoordeling milieu-integratie in EU-landbouwbeleid
 • Transport en milieu

 

Volledige nieuwsbrief nalezen

Abonneren op de nieuwsbrief van de Mina-Raad